Zdawalność maturalna

 

Wyniki egzaminu maturalnego w powiecie piskim według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej:

Powiat piski - Wyniki egzaminu maturalnego w poszczególnych szkołach