III Konkurs Wiedzy o Patronach Szkoły

data rozpoczęcia: 24.05.2013  (wydarzenie jednodniowe)

Konkurs skierowany jest do nauczycieli oraz uczniów klas pierwszych i drugich.

Celem konkursu jest krzewienie wiedzy o bojownikach patronujących naszej szkole oraz aktywizowanie nauczycieli i uczniów do dalszego udziału w życiu szkoły.

Pierwszy etap konkursu polega na napisaniu testu z wiedzy o patronach naszej szkoły (24 maja), w kolejnym należy złożyć pracę pisemną na temat "Czy i jak młodzi ludzie mogą wpływać na losy swojej miejscowości?"

Praca powinna mieć około 1-1,5 strony A4 objętości, powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora. Termin składania prac pisemnych do 5 czerwca. Chęć uczestnictwa w konkursie oraz prace pisemne można składać do P. Agnieszki Tuzinowskiej i P. Sylwii Dudy.

Najlepsze prace zostaną opublikowane w lokalnej prasie. W konkursie przewidziane są niezwykle atrakcyjne nagrody.

Godzina oraz miejsce napisania testu zostaną podane wkrótce.

Zapraszamy