Zespół Szkół Ogólnokształcących w Piszu - Twoja Szkoła i Twoja Szansa

Szkoła powstała w 1946 r. i jest najstarszą szkołą ponadgimnazjalną w powiecie piskim.
W ciągu 70 lat istnienia szkoły przeprowadzone zostały liczne zmiany organizacyjne i strukturalne. Poprzednio Zespół Szkół Ogólnokształcących a od 1 września 2015r. szkoła powróciła do nazwy I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur.

Ponad 85% absolwentów dostaje się na wyższe studia Placówka od wielu lat utrzymuje kontakty z niemieckimi szkołami w ramach wymiany grup młodzieżowych i rocznych stypendiów naukowych. Posiada doświadczoną kadrę pedagogiczną. Wychowała wielu olimpijczyków.


W szkole działają koła przedmiotowe, radiowęzeł, Szkolny Klub Sportowy, nowoczesny Sklepik Uczniowski i Klub Turystyczny "Tramp".

14 marca 2013 r. I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur dołączyło jako 48. szkoła ponadgimnazjalna współpracująca z WAT - jedną z najlepszych w kraju uczelni cywilno-wojskowej o technicznym profilu kształcenia. Na mocy podpisanego porozumienia o współpracy Strony postanowiły podjąć wspólne działania na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, propagowania wiedzy politechnicznej i z zakresu wojskowości oraz przygotowania przyszłych kadr na potrzeby polskiej nauki, gospodarki i społeczeństwa.   więcej informacji »

Jesteśmy szkołą wiodącą w powiecie i województwie. Od 2000 r. byliśmy trzykrotnie sklasyfikowani w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych, zajmując m.in. w 2004 r. 109 miejsce w kraju i 4 w województwie. Osiągamy bardzo dobre wyniki z egzaminów maturalnych i są one wyższe od średniej w województwie. W bieżącym roku mamy 100% zdawalności już w czerwcu i pod tym względem jesteśmy jedną z najlepszych szkół w województwie.   więcej informacji »

Szkoła posiada

Wyposażenie szkoły tj. pracownie językowe, sale komputerowe czy multimedialna czytelnia gwarantuje zdobywanie wiedzy korzystając z nowoczesnych metod nauczania.

Nasza szkoła to także doskonałe miejsce, na doskonalenie swoich umiejętności w różnych dziedzinach sportu.

I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur

W liceum dokonuje się naboru do czterech spoœród szeœciu zaproponowanych klas:

I A - politologiczna

Kształcenie w zakresie rozszerzonym z języka polskiego, historii i WOS.
Przedmioty uzupełniające:
przyroda, podstawy filozofii.

I B - biomedyczna

Kształcenie w zakresie rozszerzonym z biologii, chemii i fizyki.
Przedmioty uzupełniające:
historia i społeczeństwo, elementy psychologii

I C - turystyczno-geograficzna

Kształcenie w zakresie rozszerzonym z języka angielskiego, geografii i WOS.
Przedmioty uzupełniające:
historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce, wprowadzenie do regionalizmu.

I D - politechniczna

Kształcenie w zakresie rozszerzonym z matematyki, informatyki i fizyki.
Przedmioty uzupełniające:
historia i społeczeństwo, grafika komputerowa, rysunek techniczny

 

Informacja o rekrutacji w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu w roku szkolnym 2016/2017

Typ szkoły Przedmioty uzupełniające Forma i cykl kształcenia Język obcy Ilość miejsc Uwagi
I Liceum Ogólnokształcące

Kształcenie w zakresie rozszerzonym z:
­ języka polskiego, historii i WOS
­ biologii, chemii i fizyki
­ języka angielskiego/języka niemieckiego,
geografii i WOS lub języka angielskiego/języka niemieckiego,
geografii i historii ­ matematyki, informatyki i fizyki
przyroda, historia i społeczeństwo,
ekonomia w praktyce,
podstawy filozofii,
wprowadzenie do regionalizmu
dzienna/3 angielski,
niemiecki,
rosyjski
32x4 2 języki obce do wyboru
 

Dokumenty do pobrania

Do otworzenia plików wymagany jest program Acrobat Reader - Pobierz

Zapraszamy także na oficjalną stronę Starego Ogólniaka na Facebooku