Rada pedagogiczna I LO w roku szkolnym 2016/2017

 
 1. mgr Karol Buczyński - nauczyciel wychowania fizycznego
 2. mgr Barbara Rukojć - nauczyciel matematyki
 3. mgr inż. Irena Chmielewska - nauczyciel matematyki
 4. mgr Halina Choroś - nauczyciel języka angielskiego
 5. mgr Sylwia Duda - nauczyciel matematyki
 6. mgr Alina Gajda - nauczyciel języka angielskiego
 7. mgr Maria Grabowska - nauczyciel informatyki
 8. mgr Mariusz Górski - nauczyciel wychowania fizycznego
 9. mgr Joanna Jażdżewska - nauczyciel religii
 10. mgr Małgorzata Karwowska - nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz
 11. mgr Maria Kozikowska - nauczyciel historii, historii i społeczeństwa
 12. mgr Marta Kuczewska - nauczyciel matematyki
 13. mgr Anna Laudańska-Zając - nauczyciel języka niemieckiego
 14. mgr Izabela Lebiedzińska - nauczyciel biologii, edukacji dla bezpieczeństwa,, bibliotekarz
 15. mgr Rafał Lejman - nauczyciel matematyki
 16. mgr Luiza Lewandowska - nauczyciel bibliotekarz, z- ca dyrektora
 17. mgr Andrzej Lewandowski – nauczyciel informatyki,podstaw przedsiębiorczości, ekonomii w praktyce, doradca zawodowy
 18. mgr Iwona Niewczas - nauczyciel chemii, pedagog szkolny
 19. mgr Magdalena Olender-Kapela - nauczyciel języka angielskiego
 20. mgr Ryszard Wojciech Pawlicki - nauczyciel geografii, przyrody, wprowadzenia do regionalizmu
 21. mgr Małgorzata Pomichowska - nauczyciel języka polskiego
 22. mgr Anna Ptak - nauczyciel języka niemieckiego
 23. mgr Jolanta Raszczyk - nauczyciel języka niemieckiego
 24. mgr Joanna Siwik - Kostyk - nauczyciel matematyki
 25. mgr Edyta Skulmowska - nauczyciel języka polskiego, wiedzy o kulturze, podstaw filozofii
 26. mgr Wojciech Sołowiński - nauczyciel wychowania fizycznego
 27. mgr Agnieszka Tuzinowska - nauczyciel historii, historii i społeczeństwa wiedzy o społeczeństwie
 28. mgr Małgorzata Walczyk - nauczyciel języka angielskiego
 29. mgr Andrzej Zadroga - nauczyciel historii, historii i społeczeństwa wiedzy o społeczeństwie dyrektor
 30. mgr Maria Zielińska - nauczyciel historii, historii i społeczeństwa wiedzy o społeczeństwie
 31. mgr inż. Przemysław Zyśk - nauczyciel fuzyki
 32. mgr Agnieszka Żarska - nauczyciel języka angielskiego