Pedagog - Informacje ogólne

 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu udziela się i organizuje uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w Regulaminie w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zadania te są wykonywane na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 228.1487. z 2010 r.).

Pedagog szkolny

mrg Iwona Niewczas

Godziny pracy
Poniedziałek7:30 - 10:30
12:45 - 14:45
Wtorek7:45 - 9:45
12:45 - 14:45
Środa10:45 - 15:45
Czwartek7:45 - 8:45
9:45 - 11:45
13:30 - 15:30
Piątek11:45 - 14:45