Kalendarium: 50 Lat ZSO w Piszu 1946-1996

Wstęp

 

1 września 1946 r. pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w nowo otwartej szkole średniej w Piszu - Państwowym Gimnazjum Koedukacyjnym Ogólnokształcącym. W ciągu 50 lat istnienia szkoły zostały przeprowadzone liczne zmiany organizacyjne i strukturalne, zmieniała się jej nazwa. W różnych latach istniały szkoły dzienne i wieczorowe lub w systemie zaocznym, ogólnokształcące i zawodowe. Ich stopień związku lub podległości dyrekcji LO bywał różny, zawsze jednak stanowiły one jedność bazową.

W roku 50-lecia w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu wchodziły: I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Pod wspólną dyrekcją i w jednym budynku funkcjonowało Liceum Ekonomiczne.

Informacje dotyczące historii szkoły po 1996 r. można odszukać w kolejnych numerach gazety szkolnej "fanzin" (zwłaszcza w rubryce pt. "Serwis informacyjny"), których wersja elektroniczna jest też zamieszczona na stronach internetowych szkoły.

Tekst poniżej prezentowany jest poprawioną i uzupełnioną wersją opracowania autorstwa mgr Danieli Truszkowskiej i mgr. Ryszarda W. Pawlickiego, jakie ukazało się na łamach pisma "Znad Pisy" (nr 3/1996, s. 43-79).

Jednocześnie zwracam się do Czytelników z prośbą o informacje na temat ważnych osiągnięć uczniów w nauce, sporcie i innych dziedzinach, a które w sposób nie zamierzony mogły zostać pominięte, zwłaszcza w początkowym okresie funkcjonowania szkoły (luki w dokumentacji). Proszę też o informacje na temat nieznanych a ważnych faktów z historii naszej szkoły. Z góry dziękuję za wszystkie uwagi i informacje.

Z poważaniem,
mgr Ryszard Wojciech Pawlicki

 

czytaj dalej »
"rok 1946"