Harmonogram wywiadówek w roku szkolnym 2017/2018

 
  • 13 września 2017 r.- dla rodziców klas I
  • 18 października 2017 r. - dla rodziców klas I-III
  • 22 listopada 2017 r. - informacja o propozycjach ocen za I semestr dla rodziców klas III
  • 13 grudnia 2017 r. - informacja o propozycjach ocen dla rodziców klas I-II
  • 21 lutego 2018 r. - podsumowanie I semestru dla rodziców klas I-III
  • 21 marca 2018 r. - informacja o propozycjach ocen dla rodziców klas III
  • 18 kwietnia 2018 r. - dla rodziców klas I-II
  • 23 maja 2018 r. - informacja o propozycjach ocen dla rodziców klas I-II