Harmonogram wywiadówek w roku szkolnym 2018/2019

 
  • 13 września 2018 r. - dla rodziców klas I
  • 17 października 2018 r. - dla rodziców klas I-III
  • 21 listopada 2018 r. - informacja o propozycjach ocen w klasach III
  • 12 grudnia 2018 r. - informacja o propozycjach ocen w klasach I-II
  • 20 lutego 2019 r. - podsumowanie I semestru
  • 20 marca 2019 r. - informacja o propozycjach ocen w klasach III
  • 17 kwietnia 2019 r. - dla rodziców klas I-II
  • 22 maja 2019 r. - informacja o propozycjach ocen w klasach I-II