Uroczyste otwarcie stadionu przy ZSO

21.10.2014

Mamy lekkoatletyczną perełkę!

Uroczystość otwarcia zmodernizowanego stadionu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu miała miejsce 21 października 2014 r. z udziałem następujących osób: Andrzeja Nowickiego – Starosty Powiatu Piskiego, Marka Wysockiego – Wicestarosty, Jana Alickiego – Burmistrza Pisza i ks. dziek. Andrzeja Zienkiewicza. Marka Konopkę – Senatora RP reprezentował Dariusz Zacharzewski – dyrektor Biura Senatorskiego.

Gościliśmy również Andrzeja Kurzątkowskiego – przewodniczącego Rady Powiatu w Piszu oraz radnych: Waldemara Brendę – członka Zarządu Powiatu Pisz, Irenę Jatkowską – członka Zarządu Powiatu Pisz, Dariusza Kizlinga – członka Zarządu Powiatu Pisz, Jerzego Małeckiego, Jacka Małża, Krzysztofa Rumińskiego i Wiesława Rutkowskiego.

Organ prowadzący reprezentowała Anna Cieśluk – dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Ełku.

Dużą niespodzianką sprawił nam prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat – absolwent ZSO w Piszu z 1972 r., a obecnie pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej, Pełnomocnik Rektora i dyrektor Centrum Technologii Energetycznych.

Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie reprezentował Wacław Wasiela. Obecni też byli: Edyta Polak – Sekretarz Powiatu, Beata Sokołowska – Naczelnik Wydziału Strategii, Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji; Zuzanna Konopa – dyrektor Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu; Dorota Darda – dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu wraz z współpracownikami; Kazimierz Podsiad – Komendant Straży Miejskiej w Piszu; Marek Skarzyński – dyrektor Szpitala Powiatowego w Piszu; Stanisław Kobylarz – dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piszu; Wioletta Śląska- Zyśk – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu; Magdalena Kleczkowska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; Leszek Skolimowski – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu; Artur Brózio – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piszu; Wojciech Kass – dyrektor Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu; Marek Piotrowski – dyrektor Piskiego Domu Kultury.

Gościliśmy też Dyrektorów szkół i placówek powiatowych, Dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu piskiego wraz z nauczycielami wychowania fizycznego oraz delegacje uczniów wraz z opiekunami szkół z terenu Pisza oraz liczną grypę działaczy Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Piszu. Radę Rodziców przy ZSO reprezentował Wojciech Jermacz.

Miło nam gościć byłych nauczycieli wychowania fizycznego: Zygmunta Sołowińskiego, Tadeusza Maconko, Zenona Modzelewskiego, Władysława Niesiobędzkiego i Zenona Truszkowskiego, jak również szefów powiatowych struktur związków zawodowych działających w piskiej oświacie: Wiesława Dębka – prezesa Zarządu Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Piszu i Mirosława Zduńczyka – przewodniczącego Międzyszkolnej Komisji Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność”.

Na uroczystość otwarcia zmodernizowanego stadionu przybyli też: Jan Makowski – główny projektant przebudowy stadionu, przedstawiciel Wykonawcy w osobie Konrada Sobeckiego – prezesa firmy Tamex Obiekty Sportowe S.A. z Warszawy oraz inspektorzy nadzoru: Jacek Pruchniewski, Piotr Ciotrowski i Marcin Dobrzyński. Niezmiernie miło było nam powitać liczne grono absolwentów naszej szkoły z roczników 1966-1971, którzy w czynie społecznym budowali poprzedni stadion sportowy.

 

Stadion sportowy przy ZSO w Piszu to do pewnego stopnia miejsce symboliczne dla wielu roczników kończących nasz ogólniak, choćby z racji systematycznego pielenia bieżni. Tamten czas za chwilę ożywił w swoim wystąpieniu Zygmunt Sołowiński – absolwent naszej szkoły i jej długoletni nauczyciel wychowania fizycznego.

Pierwsze zaawansowane rozmowy i żmudne uzgodnienia na temat przebudowy stadionu miały miejsce już w 2009 r. Modernizacja niniejszego stadionu jest dobrym przykładem jak współpraca i wysiłek wielu osób i instytucji pozwoliła przekształcić przyszkolny stadion w obiekt sportowy wysokiej klasy. Nie będzie chyba przesadą, że mamy teraz perełkę lekkoatletyczną.

Do budowy zastosowano materiały zgodne z obowiązującymi przepisami IAAF i PZLA. Nawierzchnie syntetyczne posiadają licencję FIFA oraz uzyskały certyfikat zgodności z wymogami UEFA. W zakresie dyscyplin biegowych nowy obiekt dysponuje 300-metrową bieżnią z 4 torami na pełnym okrążeniu (szerokość bieżni wraz z poboczem – 5 m) oraz 5 torem do biegów na dystansie 100 m/110 m. Skocznia do skoku w dal oraz trójskoku jest wykonana w systemie dwustronnym z dwoma równoległymi bezpośrednio stykającymi się rozbiegami. Długość torów rozbiegu wynosi 55 m. Dodatkowo od strony ul. Warszawskiej stadion jest wyposażony w skocznię wzwyż, a na przeciwnym końcu – od strony istniejącej hali sportowej zlokalizowano sektor pchnięcia kulą. Płyta boiska pokryta sztuczną trawą wyposażona jest w instalacje odwadniającą i zraszającą dla zoptymalizowania warunków rozgrywania konkurencji sportowych.

Ostateczny koszt inwestycji wyniósł nieco powyżej 4.058.483,28 zł brutto, z czego 85% środków przeznaczonych na inwestycje pochodziło z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska, a 15% wartości inwestycji stanowił wkład własny z budżetu Starostwa Powiatowego w Piszu.

 

Podziękowania

W imieniu Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi, uczniów oraz rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu pragnę podziękować tym, którzy zainicjowali i monitorowali budowę, poświęcili wiele czasu i środków, aby plany i zamierzenia stały się rzeczywistością.

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli decyzję o modernizacji oraz służyli wsparciem finansowym w trakcie realizacji inwestycji. Składamy podziękowanie również tym, którzy służyli pomocą i dobrą radą przy budowie stadionu. Słowa uznania i podziękowania kierujemy też do firm wykonujących prace budowlane za wybudowanie wspaniałego obiektu, który będzie służyć młodzieży szkolnej i całej społeczności Powiatu Piskiego.

Ryszard Wojciech Pawlicki
dyrektor ZSO w Piszu

Uroczyste otwarcie stadionu przy ZSO