Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

01.09.2014

W uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 udział wzięli: Waldemar Brenda – członek Zarządu Powiatu Pisz, ks. dziekan Andrzej Zienkiewicz i Wojciech Jermacz – przewodniczący Rady Rodziców.

W wyniku rekrutacji dokonaliśmy szczęśliwie naboru do czterech klas pierwszych. Utworzyliśmy:

  • klasę z rozszerzonym zakresem języka polskiego, historii i WOS
  • klasę z rozszerzonym zakresem biologii, chemii i matematyki lub geografii, WOS i matematyki
  • klasę z rozszerzonym zakresem języka angielskiego, geografii i WOS
  • klasę z rozszerzonym zakresem matematyki, fizyki i informatyki

Wychowawcami klas pierwszych odpowiednio zostali:

  • klasy Ia – Pani Maria Grabowska
  • klasy Ib – Pani Izabela Lebiedzińska
  • klasy Ic – Pani Edyta Skulmowska
  • klasy Id – Pani Sylwia Duda

Początek nowego roku szkolnego przyniósł też jedną zmianę w składzie Rady Pedagogicznej. Po rocznej przerwie udało mi się ponownie zatrudnić Panią Małgorzatę Walczyk w niepełnym wymiarze na stanowisku nauczyciela języka angielskiego. Serdecznie witam Panią ponownie w Z kolei Pani Sylwia Duda i Marta Kuczewska awansowały w wakacje na stopień nauczyciela mianowanego, natomiast Pani Magdalena Olender-Kapela z dniem 1 września 2014 r. uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. Składam Paniom gratulacje i życzę dalszych sukcesów

Cieszą nas też liczne sukcesy Tobiasza Wiśniewskiego, obecnie ucznia klasy IIb, w dziedzinie żeglarstwa, a zwłaszcza te osiągnięte na Mistrzostwach Świata.

Drodzy uczniowie, szanowni nauczyciele i goście!

Szczególnie ciepło pragnę przywitać pierwszoklasistów, rozpoczynających dopiero edukację w murach naszej szkoły. Cieszy nas bardzo to, że wybraliście właśnie tę szkołę, szkołę z tradycjami i licznymi sukcesami. Z całą pewnością dołożymy wszelkich starań, aby Was jak najlepiej przygotować do przyszłej matury. Zatem wykorzystajcie czas w spędzony w naszej szkole najlepiej jak tylko potraficie!

1 września 2014 r. jest dniem wyjątkowym w kalendarzu szkolnym, bowiem obchodzimy 75 rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej, która na trwałe wpisała się w historię naszego kraju. W uroczystościach organizowanych tej okazji na terenie Pisza weźmie udział również delegacja naszej szkoły.

Drodzy uczniowie i nauczyciele!

Życzę Wam w nowym roku szkolnym 2014/2015 przede wszystkim zdrowia, samych sukcesów, wiary we własne możliwości oraz zrealizowania własnych planów i zamierzeń, byście za 10. miesięcy rozpoczynając kolejne wakacje mogli z satysfakcją uznać kolejny rok szkolny za udany. Szczególnie ciepłe słowa kieruję do uczniów klas pierwszych i życzę Wam, abyście jak najszybciej zaaklimatyzowali się w nowej szkole.

Korzystając z obecności przedstawiciela władz powiatowych pragnę złożyć serdeczne podziękowania za to, że plany modernizacji i przebudowy stadionu szkolnego w nowoczesny kompleks sportowy stały się faktem. Już niebawem zakończony zostanie pierwszy etap tych prac i stadion główny zostanie oddany do użytku. Teraz czekamy na drugi etap tych prac! Pragnę też podziękować za finansowe wsparcie szkoły, dzięki któremu we wrześniu b.r. będzie możliwe przeprowadzenie kolejnych prac remontowych, m.in. zmodernizowane zostaną 2. klasopracownie i instalacja elektryczna w budynku głównym szkoły.

 

Podobne jak w poprzednich latach początek roku szkolnego zbiega się z jubileuszem pracy zawodowej kolejnych nauczycieli. Tym razem jest to dzień szczególny dla Pani Iwony Niewczas – obchodzącej 25-lecie pracy zawodowej i Pani dyrektor Luizy Lewandowskiej – obchodzącej 20-lecie Szanowne Jubilatki, w imieniu Rady Pedagogicznej i swoim własnym, składam Wam gorące podziękowania za dotychczasowy trud edukacyjny i wychowawczy, za właściwą atmosferę i dbałość o wszechstronny rozwój młodych ludzi.

Z okazji Jubileuszu życzę Paniom wielu dalszych lat owocnej pracy pedagogicznej, a przede wszystkim zdrowia. Życzę również dalszych sukcesów zawodowych oraz pomyślności w życiu.

Ryszard Wojciech Pawlicki
dyrektor ZSO w Piszu

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015