Projekt klasy IIc z historii i społeczeństwa

18.03.2014

Od początku marca klasa IIc pracuję nad projektem z historii i społeczeństwa mającym na celu poszerzenie wiedzy historycznej uczniów o Polsce oraz poznania punktu widzenia dorosłych na historię.

Uczniowie w głównej mierze zaangażowali się w robienie plakatów podsumowujących poszczególne etapy dziejów Polski oraz przeprowadzanie wywiadów w swoich miejscowościach.

Tworzona jest również prezentacja multimedialna zawierająca wyniki uczniowskich analiz i rozważań historycznych. Koniec projektu planowany jest na przełom marca i kwietnia. Efekty ich pracy będzie można zobaczyć na korytarzach szkolnych zaraz po zakończeniu projektu.

Projekt klasy IIc z historii i społeczeństwa