Wyjazd na konkurs matematyczny organizowany przez WAT

17.03.2014

Dnia 14 marca 2014 roku dwoje uczniów naszej szkoły, Magdalena Augustyńska i Łukasz Bazydło, uczestniczyło w finale konkursu matematycznego organizowanego przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie.

Konkurs był podzielony na dwa etapy. Pierwszy polegał na rozwiązaniu trzech zadań otwartych, drugi to test wielokrotnego wyboru.

Piąty finał konkursu matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego zgromadził 88 uczestników z 39 szkół z całej Polski. Cztery szkoły przystąpiły do konkursu po raz pierwszy, w tym również nasze liceum.

Nad przygotowaniem i prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja, którą tworzyli nauczyciele akademiccy z Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT, pod przewodnictwem dr Piotra Kacprzyka – dyrektora Instytutu.

Przystępującą do finału młodzież oraz wszystkich zebranych, w obecności prorektora ds. studenckich dr inż. Stanisława Konatowskiego, dr Piotra Kacprzyka i dr Wojciecha Kocańdy – koordynatora konkursu z ramienia pionu ds. studenckich, powitał prorektor ds. wojskowych płk dr hab. Tadeusz Szczurek.

Podczas gdy uczestnicy zmagali się z zadaniami, wszyscy opiekunowie wzięli udział specjalnie dla nas przygotowanym programie. Po spotkaniu z prorektorem ds. wojskowych, które odbyło się w Bibliotece Głównej WAT, wysłuchaliśmy wykładu dr Ewy Łakomej na temat „Uczelnia wyższa integratorem procesu uczenia się przez całe życie”. Poznaliśmy również bibliotekę, po której osobiście oprowadziła nas dyrektor Bogumiła Konieczna-Rozenfeld.

Uczelnia sprawnie zorganizowała czas zarówno dla uczestników jak i opiekunów, oprócz spotkań i wykładu wszyscy zostali zaproszeni na bardzo smaczny obiad w restauracji na terenie WAT-u oraz przygotowano nagrody w postaci drobnych upominków i dyplomów dla wszystkich przybyłych.

Zwycięzcą i zdobywcą pierwszej nagrody został uczeń ze słupskiego liceum, który jako jedyny rozwiązał wszystkie zadania otwarte i zamknięte. Podczas uroczystego zamknięcia konkursu dyrektor Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki dr Piotr Kacprzyk powiedział, że w pięcioletniej historii konkursu po raz pierwszy zdarzyło się, by uczestnik rozwiązał poprawnie wszystkie zadania konkursowe.

Poziom konkursu był bardzo wysoki, przygotowano zadania o dużym stopniu trudności. Udział uczniów naszej szkoły pozwolił nam na zdobycie nowego doświadczenia, które wykorzystamy w kolejnej edycji konkursu, czyli za rok.

Wyjazd na konkurs matematyczny organizowany przez WAT