Zakończenie roku szkolnego 2006/2007

22.06.2007

22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2006/2007, na które zaproszeni zostali Andrzej Nowicki - Starosta Powiatu Piskiego i Beata Balicka-Orzoł - przewodnicząca Rady Rodziców.

Koniec roku szkolnego, to przede wszystkim podsumowanie wyników nauczania. Średnia ocen w szkole, z uwzględnieniem klas trzecich wyniosła 3,59 i jest nieco wyższa niż w ubiegłym roku (3,45). Oczywiście na taką znaczący wpływ miały stosunkowo dobre wyniki nauczania w klasach maturalnych. Wyróżniające wyniki w klasach pierwszych i drugich osiągnęło 16 uczniów, uzyskując średnią ocen powyżej 4,75. Ze średnią powyżej 4,0 i powyżej jest łącznie 76 osób. Liczba ocen wzorowych ze sprawowania wyniosła 34. Niepokój może budzić zbyt duża grupa uczniów, którzy otrzymali ocenę naganą (łącznie 19). Należy pamiętać o tym, że po zmianach przepisów prawa oświatowego, ocena naganna ma wpływ na promocję do następnej klasy.

W grupie klas I-II wyniki współzawodnictwa są następujące: 1. miejsce - klasa IIb - 3,92; 2. miejsce - klasa IIc - 3,58; 3. miejsce - klasa IIa - 3,56. Z uwzględnieniem klas III wyniki przedstawiają się następująco: 1. miejsce - klasa IIIb - 4,46; 2. miejsce - klasa IIIc - 4,07; 3. miejsce - klasa IIb - 3,92; 4 miejsce - klasy IIId i IIIf - po 3,90.

Szczególne gratulacje i podziękowania za wyróżniające wyniki należą się następującym uczniom: Klasa Ic: Badysiak Urszula - 4,83; Robaszkiewicz Izabela - 4,83; Siwik Maria - 4,75. Klasa Id: Rogowski Marcin - 4,92; Węcek Rafał - 4,75. Klasa IIa: Mordasewicz Kinga - 4,92; Nosek Karolina - 4,77; Piaszczyńska Olga - 4,76. Klasa IIb: Gajdulewicz Joanna - 5,0; Wyrwas Paulina - 5,0; Żakiewicz Alicja - 4,92; Górska Zofia - 4,82; Polit Katarzyna - 4,75. Klasa IIc: Domasiewicz Milena - 5,0; Olszewska Justyna - 4,83. Klasa IIe: Leszczyński Michał - 4,83.

Dziękuję wszystkim tym, którzy swymi sukcesami przyczynili się do promowania naszej szkoły w środowisku lokalnym, jak i województwie. Podobnie jak w latach ubiegłych nauczyciele przygotowywali uczniów do udziału w następujących konkursach i olimpiadach przedmiotowych: Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Chemicznej, Olimpiadzie Historycznej, Ogólnopolskim Konkursie Historycznym "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego", Olimpiada o Polsce i Świecie Współczesnym, Konkursie Matematycznym "Kangur", Konkursie Matematycznym "Comenius Logicus", Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Konkursu Wiedzy o NATO i Strukturach Bezpieczeństwa "Aliante", a także w Powiatowym Konkursie Języka Polskiego i Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego. Na słowa uznania zasługują również sukcesy zespołów kabaretowego i teatralnego, działające pod opieką Pani Edyty Skulmowskiej i Pani Anety Śniadej, jak również działalność Zespołu Wolontariuszy ZSO, którymi opiekuje się Pani Maria Grabowska. Podczas "Gali Wilka Piskiego" Paulina Szymańska (tegoroczna maturzystka) została wyróżniona tytułem "Wolontariusz roku 2007", a z kolei Joanna Chrostwowska i Anna Górska otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Spośród licznych sukcesów sportowych wymienić należy m.in. udane występy w Mistrzostwach Województwa w Piłce Koszykowej, Biegach Przełajowych i drużynowych zawodach w tenisie stołowym. Na szczególne słowa uznania zasługuje pierwsze miejsce w Mistrzostwach Województwa Warmińsko-Mazurskiego w koszykówce chłopców, zdobyte przez drużynę ZSO w Piszu w składzie: Łukarz Rumiński, Michał Kibiłko, Dawid Bednarek, Hubert Czyż, Sylwester Łogiński, Marek Łogiński, Adrian Andrzejewski, Grzegorz Ciotrowski, Michał Chojnowski, Dariusz Sienkiewicz, Paweł Zienkiewicz i Bartłomiej Matysiak. Jednocześnie nasza drużyna, trenowana przez Mariusza Górskiego i Pawła Szarego, zakwalifikowała się do Mistrzostw Polski, które odbędą się we wrześniu 2007 r. w Gorlicach.

W tak krótkim podsumowaniu nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły. Przy tej okazji pragnę podziękować nauczycielom, którzy poświęcając swój wolny czas pomagali uczniom w osiągnięciu wspomnianych sukcesów. Dziękuję im za nieodpłatnie prowadzone zajęcia na kołach zainteresowań, kołach przedmiotowych i SKS.

W imieniu całego grona pedagogicznego, pracowników administracji i obsługi w związku z przejściem na emeryturę pragnę podziękować za długoletnią i pełną poświęcenia, wzorową pracę - Pani Stanisławie Neumann i Panu Zenonowi Ruszczyńskiemu.

Pani S. Neumann pracuje w naszej szkole od 1980 r. Nie sposób przecenić jej zasług dla ZSO. Przygotowywani przez nią uczniowie wielokrotnie odnosili sukcesy na szczeblu okręgowym i centralnym w Olimpiadzie Biologicznej i Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, rozsławiając tym imię szkoły i przyczyniając się do tego, że osiągała ona wysokie wyniki w różnych rankingach. Za swoje osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej była nagradzana Nagrodą Ministra, Kuratora, Starosty i wielokrotnie Nagrodą Dyrektora.

Z kolei Pan Z. Ruszczyński od blisko 20. lat związany jest z naszą szkołą, początkowo jako nauczyciel dochodzący, a od kilku lat w pełnym wymiarze zatrudnienia. Ma również duże zasługi w propagowaniu wiedzy ekonomicznej. W tym okresie był nauczycielem przedmiotów zawodowych w liceum ekonomicznym, działającym w strukturach ZSO, takich jak: ekonomia, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, handel, finanse i towaroznawstwo. Od kilku lat jest nauczycielem podstaw przedsiębiorczości.

Dyrekcja szkoły i rada pedagogiczna pożegnała ks. Jarosława Salikowskiego, który wkrótce obejmie parafię w Kosewie koła Mikołajek. Nowemu proboszczowi życzymy sukcesów w działalności duszpasterskiej.

Ryszard W. Pawlicki

Zakończenie roku szkolnego 2006/2007