Dzień Edukacji Narodowej w "Starym ogólniaku"

15.10.2012

Akademia szkolna z okazji Dnia Edukacji Narodowej miała miejsce 15 października 2012 r. i przygotowana została przez klasę IIb pod kierunkiem Pani Małgorzaty Pomichowskiej. Z tej okazji w szkole gościliśmy Pana Jarosława Mikicina – przewodniczącego Rady Rodziców oraz zasłużonych dla naszej szkoły nauczycieli-emerytów: Panią Zofię Zalewką, Panią Marię Zielińską, Panią Krystynę Rak, Pana Mieczysława Raka, Pana Jana Kalinowskiego i Pana Zygmunta Sołowińskiego.

Z okazji święta jakim jest Dzień Edukacji Narodowej pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom naszej szkoły - a więc nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi. Składam Państwu wyrazy uznania i życzę dalszych sukcesów w pracy zawodowej i powodzenia w życiu osobistym.

Dzień Edukacji Narodowej to też najlepszy czas, aby podziękować Państwu za rzetelną, wzorową i niekiedy pełną poświęcenia pracę.

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczony został Pan Jerzy Karwowski.

Z kolei na wniosek dyrektora szkoły Pani Annie Laudańskiej-Zając i Pani Agnieszce Tuzinowskiej za osiągnięcia w pracy zawodowej przyznane zostały Nagrody Starosty.

Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej wyróżniłem z kolei Nagrodą Dyrektora następujących nauczycieli:
- Panią Luizę Lewandowską
- Panią Iwonę Niewczas
- Panią Małgorzatę Pomichowską
- Panią Sylwię Dudę
- Panią Joannę Siwik
- s. Annę Małdrzykowską
- Pana Mariusza Górskiego.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym składam serdeczne gratulację i życzę dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Ryszard Wojciech Pawlicki

Dzień Edukacji Narodowej w "Starym ogólniaku"