Inauguracja roku szkolnego 2009/2010

01.09.2009

Po wakacyjnej przewie witam serdecznie Grono Pedagogiczne, rodziców i uczniów naszej szkoły. Szczególnie ciepło pragnę przywitać pierwszoklasistów, rozpoczynających dopiero edukację w murach naszej szkoły.

Inauguracji roku szkolnego odbyła się z udziałem następujących gości: ks. Dziekana Andrzeja Zienkiewicza, Jerzego Małeckiego - przedstawiciela Rady Powiatu Pisz i Zenona Bednarczyka - przewodniczącego Rady Rodziców.

1 września b.r. jest dniem wyjątkowym w kalendarzu szkolnym, bowiem obchodzimy 70 rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. W uroczystościach tych organizowanych na terenie Pisza weźmie udział również nasza szkoła.

W wyniku rekrutacji dokonaliśmy naboru do pięciu klas pierwszych, w których uczyć się będzie około 140 uczniów. Utworzyliśmy: dwie klasy ze zwiększonym wymiarem historii i języka polskiego, klasę biologiczno-chemiczną, klasę ze zwiększonym wymiarem matematyki, fizyki i informatyki oraz klasę ze zwiększonym wymiarem historii, matematyki i geografii.

Wychowawcami klas pierwszych zostali:

  • klasy Ia - Pani Agnieszka Tuzinowska
  • klasy Ib - Pani Krystyna Ciotrowska
  • klasy Ic - Pani Halina Choroś
  • klasy Id - Pan Mariusz Górski
  • klasy Ie - Pani Małgorzata Walczyk

Początek nowego roku szkolnego przyniósł też zmiany w składzie Rady Pedagogicznej. Jak już wiadomo na emeryturę odszedł Pan Jacek Sobczak - długoletni nauczyciel matematyki. W związku z tym Pani Marta Kuczewska będzie pracować u nas w pełnym wymiarze jako matematyk.

Od 1 września 2009 r. w naszej szkole zatrudnieni zostali nowi nauczyciele:

  • Pani Joanna Siwik - nauczyciel matematyki
  • ks. Dziekan Andrzej Zienkiewicz - nauczyciel religii
  • s. Anna Małdrzykowska - nauczyciel religii
  • Pani Katarzyna Sarmacka-Paprota - pedagog szkolny

Z kolei Panią Magdalenę Olender-Kapelę na czas nieobecności zastępować będzie Pani Magdalena Jermacz. Do końca sierpnia 2010 r. na rocznym urlopie zdrowotnym przebywać będzie Pani Małgorzata Karwowska i s. Teresa Drabanek.

Drodzy uczniowie i rodzice, szanowni nauczyciele i goście!

Pierwszy dzwonek oznacza koniec wakacji. Mam nadzieję, że były one dla nas wszystkich okresem udanego wypoczynku. Po wakacyjnym przerwie wchodzimy z nowymi nadziejami, marzeniami i planami. Szczególne słowa kieruję do uczniów klas pierwszych. Przekraczając próg naszej szkoły zaczynacie kolejny etap w swoim życiu. Wierzę, że w tej społeczności spotkacie wielu przyjaznych ludzi, którzy zawsze podadzą Wam pomocną dłoń. Życzę Wam zadowolenia z wyboru szkoły, w której będziecie mogli zdobywać wiedzę i rozwijać zainteresowania.

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku życzę wszystkim zdrowia, wytrwałości i wiary we własne możliwości. Nauczycielom życzę satysfakcji i spełnienia marzeń w pracy dydaktyczno-wychowawczej, zaś uczniom samych sukcesów w nauce. 1 września jest również dniem szczególnym dla Pani prof. Iwony Niewczas, bowiem w tym dniu przypada dwudziestolecie jej pracy pedagogicznej. Dziękuję Pani I. Niewczas za dotychczasowy trud i zaangażowanie w pracę zawodową w naszej szkole i jednocześnie życzę dalszych sukcesów zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym.

Ryszard Wojciech Pawlicki

Inauguracja roku szkolnego 2009/2010