Narodowe Czytanie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego

08.09.2018

Już trzeci raz I Liceum Ogólnokształcące im. ”Bojowników o Polskość Mazur” włączyło się w akcję Narodowego Czytania pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej. 8 września 2018 roku o godzinie 10.00 w auli I Liceum Ogólnokształcącego odbyło się Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Czytanie poprzedził wstęp w formie prezentacji na temat życia i twórczości pisarza. Przybliżył on obecnym sylwetkę autora i problematykę utworu.

Do akcji czytania szkoła zaangażowała piętnaście osób: przedstawicieli Samorządu Powiatu Piskiego, Rodziców uczniów, samych uczniów i nauczycieli. Przedstawiane fragmenty ukazywały historię Cezarego Baryki. Po każdej części utworu prezentowane były fragmenty filmu „Przedwiośnie” w reżyserii Filipa Bajona, które stanowiły ilustrację tekstu. Wszyscy czytający otrzymali okolicznościowego piernika, który miał przypominać o wydarzeniu.

By uatrakcyjnić uczniowie przygotowali wystawę przypominającą różne wydania „Przedwiośnia”, rękopis powieści oraz informacje na temat jej problematyki. Jedna z uczennic wykonała portret Stefana Żeromskiego.

Dekorację stanowiły portrety Józefa Piłsudskiego i dworku szlacheckiego, a muzyka wprowadzała obecnych w klimat dwudziestolecia międzywojennego.

Wśród widowni obecni byli uczniowie wszystkich klas wraz z wychowawcami i rodzicami.

Niektórzy uczniowie przynieśli własne książki, by otrzymać pamiątkową pieczęć.

Narodowe Czytanie rozpoczęło w nowym roku szkolnym działania szkoły związane z obchodami 100 Lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Narodowe Czytanie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego