Zajęcia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

23.10.2017

W piątek 20 października 2017 r. uczniowie naszej szkoły, realizujący w zakresie rozszerzonym przedmioty ścisłe, odwiedzili Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Grupa 40 uczniów uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez wykładowców uczelni. Na terenie kampusu WAT naszą grupą opiekował się Pan Wiesław Szczygielski z Działu Spraw Studenckich, któremu serdecznie dziękujemy. Duże zainteresowanie wzbudziły zajęcia poświęcone tematyce wypadków drogowych. Prowadził je starszy wykładowca Zakładu Konstrukcji Pojazdów i Bezpieczeństwa Transportu – mgr inż. Mariusz Radzimierski, który z racji posiadanego doświadczenia i znakomitej znajomości zagadnienia jako rzeczoznawca certyfikowany w kilku specjalnościach m.in. ruchu drogowego i odtwarzania przebiegu wypadków i kolizji drogowych ukazywał szanse przeżycia w różnych sytuacjach, jakie mają miejsce na drodze. Swoją prezentację opierał na konkretnych, prawdziwych zdarzeniach z wykorzystaniem krótkich filmików i zdjęć.

Uczniowie wysłuchali również wykładu o metodach pomiaru terenu lub obiektów przestrzennych, odtwarzaniu ich rzeczywistych wymiarów i wzajemnego położenia na podstawie zdjęć wykonanych przy użyciu specjalistycznej aparatury np. samolotów bezzałogowych.

Natomiast w Instytucie Budowy Maszyn spotkaliśmy się z płk. dr inż. Adamem Bartnickim – Dyrektorem Centrum Transferu Technologii Wojskowej Akademii Technicznej oraz kierownikiem Laboratorium Maszyn Inżynieryjnych kpt. mgr inż. Januszem Jabłońskim. Pracownicy Instytutu odkryli przed młodzieżą tajniki taktyki, którą ćwiczą studenci wojskowi na stanowiskach do badań różnych sposobów integracji systemów zdalnego sterowania i teleoperacji. Ćwiczenia są symulacją technik wykorzystywanych na poligonie podczas misji bojowej. Wyposażenie każdej pracowni wywarło na wszystkich bardzo duże wrażenie. Nowoczesna infrastruktura badawcza świadczy o wysokim poziomie uczelni i realizacji szerokiego zakresu prac badawczych.

Każdy uczeń otrzymał pamiątkowy drobny upominek od uczelni. Opiekunami młodzieży byli: Pan Andrzej Lewandowski, Panie Izabela Lebiedzińska i Luiza Lewandowska.

Luiza Lewandowska

Zajęcia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie