Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej po raz kolejny w „Starym ogólniaku”

14.10.2015

Akademia powiatowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej po raz kolejny odbyła się w „starym ogólniaku”, ale tym razem jej organizatorem był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach.

W tak szczególnym i radosnym dniu jakim jest Dzień Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom naszej szkoły - a więc nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi - życzę dalszych sukcesów w pracy zawodowej, powodzenia w życiu osobistym i dużo radosnych chwil na co dzień.

Dzień Edukacji Narodowej to też najlepszy czas, aby podziękować za rzetelną, wzorową i niekiedy pełną poświęcenia pracę. Na wniosek dyrektora „starego ogólniaka” Pani Małgorzacie Karwowskiej za osiągnięcia w pracy zawodowej przyznana została Nagroda Starosty. Z kolei za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej wyróżniłem Nagrodą Dyrektora następujących nauczycieli:

  • Panią Anna Laudańską-Zając – nauczyciela języka niemieckiego
  • Panią Martę Kuczewską – nauczyciela matematyki
  • Panią Halinę Choroś – nauczyciela języka angielskiego
  • Panią Agnieszkę Tuzinowską – nauczyciela historii i WOS
  • Panią Marię Grabowską – nauczyciela informatyki
  • Pana Andrzeja Lewandowskiego – nauczyciela informatyki, podstaw przedsiębiorczości i doradcy zawodowego
  • Pana Andrzeja Zadrogę – nauczyciela historii i WOS.

Wszystkim nagrodzonym składam serdeczne gratulacje i życzę dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Ryszard Wojciech Pawlicki

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej po raz kolejny w „Starym ogólniaku”