Poprawiony plan lekcji od 30 marca 2020 r.

Poprawiony plan lekcji od 30 marca 2020 r.

30.03.2020Poprawiony plan lekcji od 30 marca 2020 r...

Plan lekcji i harmonogram konsultacji- nauczanie zdalne

27.03.2020

Poniżej zamieszczamy linki do planu lekcji i terminów konsultacji z nauczycielami w czasie nauczania zdalnego...

UWAGA! Od 12 do 25 marca 2020 r. szkoła będzie zamknięta

11.03.2020

Kochani Uczniowie, Szanowni Rodzice, Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie szkoła nasza będzie zamknięta. Uczniowie będą otrzymywali od każdego nauczyciela za pomocą dziennika elektronicznego zadania i zagadnienia do opracowania w domu. Uczniu, pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe); przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki; odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela; przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz...

Spotkanie z Prezesem Sądu Rejonowego w Piszu

Spotkanie z Prezesem Sądu Rejonowego w Piszu

06.03.2020

W piątek (06.03.2020 r.) w naszej szkole odbyło się spotkanie z Prezesem Sądu Rejonowego w Piszu Panem Grzegorzem Siwikiem, który opowiedział o pracy sędziego oraz przybliżył zagadnienia z państwa prawa, szczególnie prawa karnego. Był czas na zadawanie pytań i ciekawą dyskusję...

Turniej piłki siatkowej z okazji Dnia Kobiet 06.03.2020 r.

Turniej piłki siatkowej z okazji Dnia Kobiet 06.03.2020 r.

06.03.2020

Zakończył się turniej piłki siatkowej z okazji Dnia Kobiet. W turnieju wzięło udział 7 klas. Wygrała klasa II a. Gratulujemy...

Kompetencje przyszłości- wyzwania rynku pracy

Kompetencje przyszłości- wyzwania rynku pracy

05.03.2020

4 marca 2020 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z Panem Marcinem Kamińskim-Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się o stanie obecnym na rynku pracy, jak również przyszłości. Obecnie pracodawcy potrzebują robotników wykwalifikowanych, operatorów maszyn i urządzeń, specjalistów, sprzedawców oraz pracowników usług. Szczególną uwagę poświęcił na kompetencje jakie młodzi ludzie powinni posiadać, pozwalające na elastyczną zmianę w zawodach, które powstaną w przyszłości. Najbardziej cenione kompetencje to: samoorganizacyjne (odpowiedzialność, zarządzanie czasem, i terminowość, samodzielna organizacja pracy, bycie komunikatywnym i jasne przekazywanie myśli), interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów z ludźmi, praca w grupie, posługiwanie się językiem polskim) i kognitywne (uczenie się nowych rzeczy, pomysłowość, kreatywność, analiza informacji i wyciąganie wniosków). Dyrektor PUP mówił również o tym, że za kilka lat pewnych zawodów już nie będzie, ale powstaną nowe, jeszcze nieznane, dlatego tak ważne są kompetencje kluczowe...

Warsztaty Biblijne w Ełku

Warsztaty Biblijne w Ełku

03.03.2020

Uczniowie naszej szkoły: Julia Rybka (2b), Klara Wójtowicz (2b) i Szymon Zadroga (2c) wraz z s. Joanną pozdrawiają z Warsztatów Biblijnych w Ełku przygotowujących do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej...

wszystkie artykuły